Pædagogjobs.com

Find pædagogjobs.

To dygtige pædagoger søges til vores specialskole

Pædagog i Storkøbenhavn

Vi søger to uddannede pædagoger til vores specialskole, som kan kombinere stærke personlige egenskaber, såsom overblik, rummelighed og evnen til at bevare roen i en hektisk hverdag.

Vi søger 2 pædagoger 37 timer/ugen til vores indskoling A. Den ene stilling er i vores A-afdeling til en kommende 2.-3. klasse. Den anden stilling er i en klasse kaldet A+ til elever med middel/svær retardering. Her går elever fra 0. til 2. klasse.

Gl. Hjortespringskole er Herlev Kommunes specialpædagogiske udviklingscenter og indeholder følgende elevkategorier fordelt på 4 afdelinger.

  • Afdeling A: Elever med generelle indlæringsvanskeligheder. 0.-10. klasse. Hertil er en A+ afdeling for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og middel/svær retardering.
  • Afdeling C: Elever med behov for vidtgående specialundervisning, ADHD problematik og/eller autisme spektrum forstyrrelser fra. 0.-10. klasse.
  • Behandlingsafdelingen Villaen: Elever med sociale/emotionelle vanskeligheder fra 6-13 år. Alternativ undervisning og behandlingstilbud.
  • Afdeling Kompetencen: Elever med sociale/emotionelle vanskeligheder fra 13-17 år. Alternativ undervisning og behandlingstilbud.


Om skolen
Gl. Hjortespringskole består af ca. 160 elever og ca. 90 lærere og pædagoger, fysioterapeut, ergoterapeut samt ledelse, administration og en teknisk serviceafdeling.