Pædagogjobs.com

Find pædagogjobs.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Pædagog i Storkøbenhavn

Børnehuset Brumbassen er på udkig efter en dygtig pædagog, der har viden om og erfaring med børn med særlige behov. Det er et nyoprettet stilling, hvor du som pædagog skal arbejde i vores specialgruppe, men også være en del af det almene område. Basisgruppen består af 6 søde børn. Børnenes udfordringer er forskellige, men alle har brug for en overskuelig hverdag med visuelguidning og en fast struktur. Et par af børnene har fået en autismediagnose, imens andre børn endnu ikke er udredt.

Basisgruppen ligger i en almen integreret daginstitution, med børn fra 0-6 år. Gruppen er startet op for 1½ år siden og er stadigvæk i en etableringsfase. Vi er sammen ved at finde formen, så vi sikre et tilbud, der understøtter børnenes trivsel og udvikling. Du vil derfor få en unik mulighed for, at kunne sætte de faglige aftryk på, hvordan specialpædagogik kan gøres.

I de timer hvor du er i det almene forstiller vi os, at du skal lave særlige forløb, med børn i udsatte positioner.

Vi samarbejder og modtager sparring fra PPR og er hele tiden optaget af, at udvikle os og få indsigt i vores egne forforståelse og handlemønstre.

Du kommer til at være en del af en god personalegrupper, der er meget optaget af værne om et godt arbejdsmiljø.

Du kan læse meget mere om brumbassen på vores nye hjemmeside https://www.brondby.dk/borger/dagtilbud-og-skole/dagtilbud-i-brondby/oversigt-over-dagtilbud/bornehuset-brumbassen/

Timeantallet kan aftales.