Pædagogjobs.com

Find pædagogjobs.

Børnegården Lemtorp i Lemvig søger en pædagog pt. i vuggestuen

Pædagog i Vestjylland

Børnegården er en 0— 6 års institution med 26 vuggestuebørn fordelt på 2 grupper og 70 børnehavebørn fordelt på 3 grupper.

Hele institutionen fremstår nybygget og nyrenoveret.
Børnegårdens pædagogiske retning er "Natur, krop, kost og bevægelse".

I Børnegården har vi en pædagogisk madordning, hvor børnene på sl

I Børnegården lægger vi blandt andet vægt på natur og udeliv. Vi har Solvognen, som er en ombygget stor bus. Den går på skift mellem børnehavegrupperne. Vores spændende legeplads er ligeledes indrettet med plads til bevægelse og udfoldelse.

I vuggestuen er det for de mindste børn vigtigst med omsorg, tryghed og nærvær.
For de større vuggestuebørn, er det vigtigt også at komme udenfor plankeværket. Til det har vi blandt andet el klapvogne og el børnebusser.

Personalegruppen er en god blanding af pædagoger og medhjælpere, kvinder og mænd.

Vi ønsker os en pædagog, der i samarbejde med det øvrige personale vil arbejde i respekt for Børnegårdens værdier og pædagogiske retning.

Det er vigtigt du har grundigt kendskab til "Den styrkede Pædagogiske Læreplan" som er et vigtigt redskab i det daglige arbejde.

Vi har et godt og tillidsfuldt forældresamarbejde med engagerede forældre.

Vi har en dagligdag, hvor vi hjælper hinanden, - og tager fælles ansvar for opgaveløsninger.

Løn og ansættelsesvilkår efter Bupl's overenskomst samt forhåndsaftale mellem Bupl og Lemv...