Pædagogjobs.com

Find pædagogjobs.

Specialpædagog med vejledningserfaring til PPR i Greve

Pædagog i Storkøbenhavn

Stillingen er på 34 timer, og du skal forvente arbejdstider til 16.30 og ind imellem til 18.30.

Stillingen indeholder to arbejdsområder. Om formiddagen har du en funktion som støttebooster, det man i gamle dage kaldte støttepædagog. Et støtteboosterforløb er en visiteret indsats, hvor der er fokus ikke kun på barnet, men også på daginstitutionspersonalets egen faglige udvikling. Det betyder, at der i et støtteboostforløb bliver samarbejdet, ikke kun om barnet, men også omkring personalets pædagogik i praksis, institutionens organisering og personalets samarbejde. Støtteboosterne arbejder ressource- og relationsorienteret og i samarbejdet er der fokus på, at støtteboosteren differentierer og er fleksibel i sin opgaveløsning. Vi er pt. i gang med at udvikle på indsatsen, da vi i gennem et 3-årigt tidlig indsats projekt har leget med tanken om at arbejde ud fra principper fra co-teaching. Vi står derfor overfor en spændende tid med udvikling for øje.

Den anden indsats er om eftermiddagen (fri 16-16.30), hvor du vil være fast tilknyttet en specialgruppe med børn, der har udfordringer inden for autismespektrum forstyrrelser. Gruppen består af tre specialpædagoger (hvor du vil være den ene) og 10 børn, der er tilknyttet co-teaching klasserne på Holmeagerskolen og som har brug for et lidt mere skærmet eftermiddagstilbud. I nogen af timerne vil du skulle deltage i undervisningen i de klasser børnene er tilknyttet.

Greve PPR er en organisation i en riven...