Pædagogjobs.com

Find pædagogjobs. Skabt af jobsearch.dk

Pædagog til Basen i Job & Aktivitetscenter Vestegnen

Pædagog i Storkøbenhavn

Job & Aktivitetscenter Vestegnen søger pædagog med musikalsk baggrund 37 timer til aktivitets- og samværstilbud

Job & Aktivitetscenter Vestegnen
Job & Aktivitetscenter Vestegnen giver tilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til ca. 350 voksne personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne jf. Servicelovens §§ 103 og 104. Vi udbyder også den særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, STU.

Organisationen har eget Snoezelhus, og har et team af ergo/fysioterapeuter tilknyttet.
Vores tilbud er beliggende på forskellige adresser i Brøndby Kommune.
Organisationen er dynamisk og udviklingsorienteret og er kendetegnet ved et højt niveau af pædagogisk faglighed, læring, etik, involvering og indflydelse. Organisationen er opbygget med selvstyrende teams.

Job & Aktivitetscenter Vestegnen arbejder værdibaseret og har fokus på ”Livskvalitet for alle”. Vi ser det enkelte menneske og arbejder med mål/delmål og følger løbende op på, om indsatsen gør en forskel for borgeren. Vi har fokus på neuropædagogik og sanseintegration.

Basen
Basen giver aktivitets- og samværstilbud til 12 borgere med meget forskellige behov og stor kognitiv spændvidde. Fælles er et højt engagement og stor lyst for at deltage i aktiviteter og være en del af fællesskabet. Vi har et højt energiniveau der til tider også giver et højt lydniveau, fordi vi taler højt og meget....

Vil du udbyde et pædagogjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.