Pædagogjobs.com

Find pædagogjobs. Skabt af jobsearch.dk

Pædagog til Børnehuset Troldehaven

Pædagog på Sydsjælland

Vi søger en pædagog 37 timer fra den 1. september 2020.

Vi kan tilbyde:

 • Et højt kvalificeret pædagogisk miljø i konstant udvikling, der tager sit afsæt i det professionelle arbejde med implementering af de nye styrkede læreplaner, den nye dagtilbudslov og ICDP.
 • Samarbejdspartnere der kan og vil kollegial sparring.
 • Stort fokus på et positivt arbejdsmiljø – herunder et konstant fokus på nærvær fremfor fravær.
 • Et tydeligt og lydhørt ledelsesteam, der tager velreflekterede beslutninger ud fra et demokratisk og fagligt afsæt.
 • Mulighed for forpligtende deltagelse i de forskellige faglige fora i Troldehaven.

Vi søger en medarbejder der:
 • Er mødestabil og fleksibel. Der både kan åbne og lukke, samt viser sig fleksibel ift. omlægning af timer, som kan og vil arbejde med hele aldersgruppen fra 0 – 6 år.
 • Der brænder for det pædagogiske arbejde og samværet med børnene.
 • Har fokus på det daglige pædagogiske arbejde, i et inkluderende miljø, ud fra et professionelt og fagligt afsæt, med kerneopgaven for øje.
 • Har erfaring i – og ser god mening i - at arbejde med, de netop færdigudviklede, nye styrkede læreplaner.
 • Kan arbejde loyalt ud fra det allerede besluttede og samtidig bidrage relevant til pædagogikken.
 • Er velreflekteret i sin personlige kommunikation og parat til, at arbejde loyalt ud fra husets fælle...

Vil du udbyde et pædagogjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.